Opis

Udruga Eko-selo Kuzminec osnovana je 17. svibnja 2002. god. sa ciljem unapređenja kvalitete života na selu, očuvanja kulturne baštine i željom da se smanji odljev stanovništva iz sela. Program udruge podržava i Koprivničko-križevačka županija.

Tijekom svog postojanja udruga je uspjela uvelike promijeniti sliku Kuzminca. Zapušteno i neuređeno zemljište pretvorila je u rekreacijski centar „STARI FAROF“.

Kompleks se sastoji od sportskih terena za tenis i odbojku na pijesku, a uređen je u blizini župne crkve, na zemljištu koje je u vlasništvu Varaždinske biskupije, a koje je biskupija ustupila udruzi Eko-selo Kuzminec na korištenje i čuvanje, kako zemljišta tako i zgrade starog župnog dvora.

Uz tenisko igralište i igralište za odbojku na pijesku, udruga planira izgraditi još poneka igrališta, a također je u planu stručna obnova starog župnog dvora koji se nalazi u blizini igrališta, a koji potječe još iz vremena baroka.

Udruga Eko-selo Kuzminec osnovana je 17. svibnja 2002. god. sa ciljem unapređenja kvalitete života na selu, očuvanja kulturne baštine i željom da se smanji odljev stanovništva iz sela. Program udruge podržava i Koprivničko-križevačka županija.

Tijekom svog postojanja udruga je uspjela uvelike promijeniti sliku Kuzminca. Zapušteno i neuređeno zemljište pretvorila je u rekreacijski centar „STARI FAROF“.

Kompleks se sastoji od sportskih terena za tenis i odbojku na pijesku, a uređen je u blizini župne crkve, na zemljištu koje je u vlasništvu Varaždinske biskupije, a koje je biskupija ustupila udruzi Eko-selo Kuzminec na korištenje i čuvanje, kako zemljišta tako i zgrade starog župnog dvora.

Uz tenisko igralište i igralište za odbojku na pijesku, udruga planira izgraditi još poneka igrališta, a također je u planu stručna obnova starog župnog dvora koji se nalazi u blizini igrališta, a koji potječe još iz vremena baroka.

Zatvori

Udruga Eko-selo Kuzminec osnovana je 17. svibnja 2002. god. sa ciljem unapređenja kvalitete života na selu, očuvanja kulturne baštine i željom da se sman...Pročitaj više

Lokacija

Kuzminec